EFH Kapferer Ryf Brigerbad

D-EFH Schmidhalter Mutter Termen

EFH Ruff Portmann Susten

MFH Carmen Termen

EFH Kuonen Christian u. Martina Termen